Ons Partner netwerk

Door ons uitstekende partner netwerk bieden wij u de kracht van persoonlijk contact, de steun van een team.

 

Organisaties in tegenwind

Ondernemen is risico nemen. Wij begeleiden organisaties om snel in beter vaarwater te komen.

Rendementsverbetering

Is uw omzet zo hard gegroeid dat uw organisatie het eigenlijk niet meer aan kan? Heeft uw organisatie te maken met onder druk staande marges of heeft u het gevoel dat uw kosten de pan uit rijzen? Veel organisaties kampen met teruglopende marges, relatief hoge kosten en te lage rendementen. Organisatie in Vorm is een kundige partner en biedt u professionele begeleiding aan op het gebied van Rendementsverbetering.

Optimaliseren van het rendement

Wij hebben als doelstelling om samen met u het rendement van uw onderneming te optimaliseren. Uw onderneming zal alleen optimaal kunnen presteren als deze aansluit op de doelen die u wilt nastreven. Het is daarom van belang dat u uw doelstellingen communiceert. Vervolgens dienen de processen binnen uw organisatie zo te worden ingericht dat uw doelstellingen op de meest efficiënte en effectieve wijze kunnen worden verwezenlijkt. Ten slotte is het essentieel dat u met een adequate informatievoorziening over de juiste meetinstrumenten beschikt om continu te kunnen vaststellen dat u nog op de juiste koers zit.

Wanneer uw organisatie niet de gewenste resultaten behaalt, betekent dit in de meeste gevallen dat de hiervoor genoemde zaken niet goed op elkaar aansluiten. De oorzaken hiervan kunnen legio zijn. Bijvoorbeeld een niet optimale focus op de Product-Markt-Combinaties, kwantitatieve of kwalitatieve personeelsproblemen, matig werkkapitaalbeheer, slechte kostenbewaking of niet efficiënt ingerichte processen. Het ontbreekt u aan signalen waar het mis gaat als gevolg van geen, onjuiste of onvolledige informatievoorziening. Het doelgericht (bij-)sturen van uw organisatie verloopt om die reden dan ook moeizaam.

Multidisciplinaire aanpak bij rendementsverbetering

Gezien het feit dat uw organisatie in haar geheel goed moet functioneren om het maximale rendement te behalen heeft Organisatie in Vorm gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. Afhankelijk van de aandachtsgebieden worden bedrijfseconomische of bedrijfskundige, IT, of specialisten op het gebied van personeel & organisatie bij de begeleiding betrokken.

Onze aanpak bestaat uit het uitvoeren van een grondige analyse van uw organisatie, zowel financieel als niet-financieel. Na deze analyse rapporteren wij u onze bevindingen, en benoemen wij de verbeterpunten. In overleg met u wordt er een stappenplan opgesteld om de benoemde verbeteringen te realiseren.

 
Onafhankelijke dienstverlening

Doordat wij onafhankelijk opereren, kunnen wij u het beste advies bieden.

Vraag nú om een vrijblijvend gesprek.

Nieuwsbrief ontvangen?