Home Disclaimer

Disclaimer

Er is bij de totstandkoming van deze internetsite grote zorgvuldigheid betracht. Echter, Organisatie in Vorm kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Organisatie in Vorm geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Organisatie in Vorm geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie.

De uitingen van derden op de openbare gedeelten van de website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Organisatie in Vorm. Organisatie in Vorm is daarvoor niet aansprakelijk en behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen of te verwijderen van de website.

 
Wij zijn creatief

Wij combineren denkkracht, analyse en logisch nadenken met CREATIVITEIT. 

Linker én rechter hersenhelften worden verbonden. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?