Begeleiding groeiende organisaties

Wij zorgen dat uw organisatie verantwoord kan groeien. Hoger rendement door het bereiken van de juiste klant.

 

Professionele communicatie

Tegenwoordig ontkomt men er niet aan om een professionele uitstraling te hebben. Wij ontwikkelen uw huisstijl en meer.


Strategie bepaling

Als ambitieus mkb ondernemer neemt u regelmatig beslissingen over grote investeringen zoals een overname of het opstarten van nieuwe activiteiten. Uw plannen baseert u op uw kennis van de business, de markt en de concurrenten. Maar hoe zit het met de financiering? Moet u op zoek naar financiers voor uw plannen? Moet u geldverstrekkers overtuigen van uw ideeën? Wilt u uw strategie (her)definiëren ? Of is uw organisatie in zwaar weer terecht gekomen en vragen de financiers om een concreet plan?

Allemaal redenen voor een businessplan!

Een goed onderbouwd businessplan is vaak doorslaggevend. Daarin staat in welke situatie uw organisatie zich bevindt (marktontwikkelingen en concurrentie) en welke plannen (visie en strategische doelstellingen) er liggen voor de korte en lange termijn.

Er zijn diverse omstandigheden die het noodzakelijk maken uw strategie te concretiseren of te veranderen. Wij kunnen u in het beslissingsproces begeleiden door middel van praktische workshops. Het kan nuttig zijn de resultaten van uw strategische overwegingen vast te leggen in een businessplan. Waarin duidelijke afspraken staan vastgelegd over wie, wat, wanneer gaat doen. In dat geval vormt het businessplan een (belangrijk) onderdeel van de besturing van een organisatie. Organisatie in Vorm stelt jaarlijks een aanzienlijk aantal businessplannen op of assisteert ondernemers en managers daarbij om te groeien en beter te renderen.

Aanpak van Organisatie in Vorm

Elke organisatie dient zich bewust te zijn van zijn eigen sterkten en zwakten. Daarnaast heeft de omgeving van een organisatie een grote invloed op het succes van die organisatie. De omgeving levert kansen, maar ook bedreigingen. Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst, bestemd voor de sleutelfunctionarissen binnen de organisatie, brengen wij de sterkten, de zwakten, de kansen en de bedreigingen in kaart (SWOT-analyse).

Uit de SWOT-analyse volgen uiteindelijk ook de zogenaamde kritische succesfactoren (KSF). Dit zijn díe factoren die het succes van de organisatie bepalen. Een helder inzicht in de kritische succesfactoren is een belangrijke basis voor het maken van een logische strategische keuze.

Als een duidelijk beeld is ontstaan van de organisatie en haar omgeving, is het zaak na te gaan of dit overeenkomt met datgene wat de mkb ondernemer/onderneming pretendeert te zijn. Als objectieve externe partij kan Organisatie in Vorm u helpen deze analyse te maken.

Indien het voorgaande traject op zorgvuldige wijze wordt doorlopen dan leidt dit tot heldere strategische doelstellingen voor de onderneming. Kortom; met welke producten of welke diensten gaat u welke klant benaderen. Waarbij het niet gaat om een kreet: ‘we gaan groeien!’. Maar tevens heel concreet: ‘wie doet wat wanneer?’.

Financiële doorrekening

Bij het opstellen van zo'n businessplan is wat hulp geen overbodige luxe. Geldverstrekkers wensen een gedegen financiële onderbouwing van plannen en realistische prognoses. Organisatie in Vorm beschikt over de ervaring, kennis en tools om samen met u een uitgekiend businessplan te schrijven. De onderbouwing en prognoses die tot stand komen, vormen de leidraad tijdens gesprekken met financiers. Het proces waarlangs een businessplan tot stand komt noemen wij strategie bepaling.

 
Onafhankelijke dienstverlening

Doordat wij onafhankelijk opereren, kunnen wij u het beste advies bieden.

Vraag nú om een vrijblijvend gesprek.

Nieuwsbrief ontvangen?