Begeleiding groeiende organisaties

Wij zorgen dat uw organisatie verantwoord kan groeien. Hoger rendement door het bereiken van de juiste klant.

 

Professionele communicatie

Tegenwoordig ontkomt men er niet aan om een professionele uitstraling te hebben. Wij ontwikkelen uw huisstijl en meer.

Home Onze diensten Groeiende organisaties

Groei en een hoger rendement

Groei is één van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen een organisatie kan voltrekken. Maar wat verstaan we onder groei?

Succesvol groeien vereist dat uw organisatie heldere doelen nastreeft. De richting waarop u uw organisatie wilt sturen, moet passen bij de sterkten en zwakten van uw organisatie, rekening houdend met de kansen en bedreigingen die uw externe omgeving biedt. Daarnaast moet uw organisatie flexibel, maar duidelijk zijn ingericht. Alle activiteiten van uw medewerkers moeten in de praktijk optimaal bijdragen aan de realisatie van uw doelen. Tenslotte moet u natuurlijk precies op de hoogte zijn van wat er in uw organisatie speelt. Strategische planning, beheersing van uw bedrijfsprocessen en managementinformatie zijn dan onontbeerlijk.

In welke groei fase bevindt úw organisatie zich?

Een groei traject kent zes fasen. Wij onderscheiden de bestaansfase, de overlevingsfase, de stabiele succesfase, de groeiende succesfase, de expansiefase en de optimale fase.

Organisatie in Vorm concentreert zich per groei fase op de kritische factoren: zaken die in orde móeten zijn. Wij benoemen vier aspecten, die in de loop van het groei traject een kritisch karakter (kunnen) hebben:

Organisatie in Vorm helpt u groeien!

Naar onze overtuiging moet een aantal zaken binnen uw organisatie goed op de rit staan om randvoorwaarden voor groei te scheppen en om tevens risico’s tot een minimum te beperken. Om dit op gestructureerde wijze te bereiken, hebben wij een aantal werkterreinen afgebakend.

Binnen dit kader beschikken we over de nodige middelen om uw organisatie van top tot teen door te lichten. Dit kunnen wij snel en effectief voor u doen. Hierdoor kunnen we u precies aangeven waar u uw organisatie zou kunnen optimaliseren. Onze werkterreinen staan hierna beschreven. Indien u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

 
Wij zijn creatief

Wij combineren denkkracht, analyse en logisch nadenken met CREATIVITEIT. 

Linker én rechter hersenhelften worden verbonden. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?