Begeleiding groeiende organisaties

Wij zorgen dat uw organisatie verantwoord kan groeien. Hoger rendement door het bereiken van de juiste klant.

 

Professionele communicatie

Tegenwoordig ontkomt men er niet aan om een professionele uitstraling te hebben. Wij ontwikkelen uw huisstijl en meer.

Managementinformatie

Veel organisaties hebben grote moeite met managementinformatie voorziening. Veel mkb ondernemers en managers weten niet goed hoe ze beschikbare managementinformatie kunnen gebruiken. Terwijl dit een vereiste voor groei en rendement is. Het niet weten hoe de organisatie ervoor staat, kan een onrustig gevoel geven. Als ondernemer of manager wilt u grip houden op wat er gebeurt en hoe het gebeurt want de (strategische) doelstellingen dienen gehaald te worden. Managementinformatie is de spil in iedere organisatie. Dit is het punt waar strategie en doelstellingen samenkomen met de werkelijke uitvoering. Met een hoger rendement als resultaat!

Met groei meer rendement

Informatiebehoefte kan zich op verschillende vlakken voor doen. De ontwikkeling en toepassing van gegevens vraagt een weloverwogen analyse, ontwerp en interpretatie. Het ontwikkelen van rapportages is een specifieke deskundigheid. Bij organisaties die binnen relatief korte tijd snel zijn gegroeid, signaleren wij vaak dat relevante en juiste informatie ontbreekt, niet compleet is of niet tijdig beschikbaar is. Zonder de juiste en betrouwbare informatie slaat groei vaak om naar krimp, aangezien niet tijdig kan worden bijgestuurd.

Het management dient zich er altijd bewust van te zijn in hoeverre de strategische doelstellingen worden gehaald. Hierin spelen kritische succesfactoren van de onderneming een belangrijke rol. Voorbeelden van deze succesfactoren zijn: Kwaliteit, Levertijd, Service, Prijs, et cetera. De mate waarin ingespeeld wordt op de kritische succesfactoren bepaalt het uiteindelijke succes van de organisatie.

Goede informatie is ook nodig voor investeringsbeslissingen en financieringsvraagstukken. Niet vergeten moet worden dat informatie over de omgeving zoals marktsituatie en toekomstverwachtingen een rol spelen in de uiteindelijke beslissing.

Informatiebehoefte ontstaat ook bij het herijken van strategische keuzes. Welke producten of diensten gaat u produceren/verkopen en welke gaan uit het assortiment? Kostprijsberekeningen spelen hierin een grote rol. Wij kunnen u ondersteunen bij het doorvoeren van een Activity Based Costing systeem (een kostprijsberekening waarbij indirecte kosten op een meer ‘eerlijke’ wijze worden toegerekend naar het product of de klant dan de traditionele kostprijsberekeningen doen). Dit om uiteindelijk te bepalen welke producten en klanten winstgevend zijn.

Aanpak van Organisatie in Vorm

Organisatie in Vorm analyseert met u en het management op een gestructureerde en overzichtelijke wijze de organisatie. Na vaststelling van de behoefte zullen ook normen en doelstellingen worden geformuleerd. Eventueel kunnen deze doelstellingen gekoppeld worden aan verantwoordelijkheden (managementcontracten) waarmee gelijk een instrument ontstaat om het management te kunnen beoordelen en eventueel te belonen.

Communicatie en presentatie

De presentatie van de informatie dient duidelijk en overzichtelijk te geschieden. Hierdoor is het management snel in staat conclusies te trekken en eventuele acties te ondernemen. Wij gebruiken hiervoor verschillende methoden. De resultaten kunnen in cijfers en kengetallen gepresenteerd worden. Daarnaast kunnen ook grafieken of staafdiagrammen onderdeel uitmaken van de presentatie van de informatie. Een grafische weergave van de informatie ondersteunt het management in de interpretatie van de informatie. Wij maken hierbij onder meer gebruik van een dashboard waar de belangrijkste prestatie-indicatoren grafisch zijn weergegeven.

 
Onafhankelijke dienstverlening

Doordat wij onafhankelijk opereren, kunnen wij u het beste advies bieden.

Vraag nĂș om een vrijblijvend gesprek.

Nieuwsbrief ontvangen?